Технички Спецификации

Стандардни димензии и капацитет на носивост

Капацитет на носивост (кг)
Длабочина на сталажата (мм)


Ширина на сталажата (мм)
300 400 500 600 800
600 250 230 220 190 120
800 220 200 190 160 100
1000 180 160 150 130 90
1200 140 120 110 100 80
1300 130 110 100 90 40
1500 90 70 60 50  

Појачувањето на поединечни полици со употреба на укрутувачи може да го зголеми капацитетот на носивост.