Технички Спецификации

ДОЗВОЛЕНА НОСИВОСТ НА НИВО (кг)
Должина на носач (мм)
ПРОФИЛ
1800 2200 2700 3300 3600
RTS 80 2600 2100 1650 1200 1040
RTS 90 3000 2560 2120 1500 1280
RTS 100 3800 3180 2600 1940 1660
RTS 110 4200 3560 3000 2260 1900
RTS 125 4450 3960 3300 2760 2400
RTS 140 4500 4400 3900 3260 2960
RTS 160 4500 4500 4500 4300 3900

Дизајн на колони

Носивост на колона (т)

Висина на ќелии (мм)