Палетни Сталажи

Употребата на палетните сталажи е за складирање на материјал директно на носачите или попречните носачи. Буриња, ролни, снопови од лим и плочи се складираат на посебни носачи. Ситни материјали и кутии се складираат на полици кои може да бидат изработени од: иверка, различна дебелина на челик, исполнети или перфорирани. Дизајнот на палетните сталажи е направен да се искористи ефикасно просторот за складирање, да се зголеми капацитетот на скалдирање во магацините и допринесува за прегледност на стоките и материјалите.

Опис на палетните системи

Опис на палетните системи

Пример за опремен магацин

Пример за опремен магацин

Предности на палетните сталажи на Proman

Галерија