Мобилни (Подвижни) Полични Сталажи - Архивски

Со поставување на поличните сталажи врз мобилното подвозје се добива високо функционално скалдирање и архивски систем кој ефикасни го користи целиот простор. Тие се соодветни и верни решенија за употреба во архиви, библиотеки, канцеларии и други организации и институции.

Сталажите можат да бидат опремени со странични ѕидови, тавански делови, раздвојувачи на полици, специјални полици со носачи за скалдирање на облека, лизгачки полици, држачи за ознаки итн. Полиците може да се поместуваат по 25 мм. Носивоста на полиците може да биде од 60 до 250 кг. Завршниот слој може да е поцинкуван или со прашкаста боја.

Галерија