Сертификати

Политика за квалитет и заштита на животната средина

Главната дејност на ПРОМАН е проектирање и снабдување, во полето на складирање и ракување со опрема, вклучувајки и кориснички сервис.
Политиката за квалитет, заштита на животната средина, заштита при работа и здравје е дел од деловната политика на компанијата. Целта е континуирано подобрување на квалитетот на нашите производи и перформансите во корист на нашите клиенти и во согласност со условите за внимателно однесување кон животната средина и безбедноста и здравјето на луѓето.

Сертификат за полични сталажи и челични платформи – Инжинерски Тест Институт


Сертификати ISO 9001:200, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007


Сертификати – Инжинерски Тест Институт


Останати сертификати