Сталажи за Кабелски Макари

Овие сталажи се користат за прегледно складирање на кабелски макари во различни изведби. Испораката вклучува и оски за кабелските макари. Се изработуваат по индивидуалните барања на клиентот (барана длабочина и ширина, носивост за складирање, број на нивоа итн.).

Галерија