Сталажните системи на PROMAN може да се употребат во скоро сите области; во прехрамбената, мелничарско-преработувачка, хемиска, фармацевтска, текстилна, метална, дрвна и други гранки на преработувачката индустрија и дистрибуција на готови и недовршени производи, во земјоделството како и во јавната управа и администрација и за сите видови објекти за складирање (отворени, затворени и покриени складови и магацини), откупно-дистрибутивни центри, ладилници, карго центри, библиотеки, архиви, банки, царински складови, вински подруми, продажен и канцелариски простор итн.

PROMAN - една од водечките европски компании за сталажни системи

  • Проектирање и испорака во областа на сталажни системи за магацински простори
  • На подрачјето на Чешка и Словачка еден од најголемите добавувачи на сите видови на сталажни системи
  • Реагираме многу брзо и ефикасно на барањата на потрошувачите

Сталажни системи на PROMAN

  • Бесплатна понуда
  • Kонтролни прегледи на сталажите
  • Сервис за потрошувачи
  • Широк асортиман на дополнителна опрема
  • Сертификати од овластени институции